Cập nhật : 0:0 Thứ bảy, 4/4/2020
Lượt đọc: 73

Về báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19

Số/Ký hiệu: 197/LĐTBXH
Ngày ban hành: 3/4/2020
Ngày có hiệu lực: 1/1/1
Người ký: HỒ THANH LÝ
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 197_ve_bao_cao_ld_ngung_viec_mat_viec_44202011.pdf
Nội dung:

163