Có 3 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về báo cáo tình hình lao động, việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 197_ve_bao_cao_ld_ngung_viec_mat_viec_44202011.pdf
197/LĐTBXHVăn bản 04-04-2020
2 Điều lệ công đoàn việt nam
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20140730140729-dieulecongdoanvietnam_1911201915.doc
 Văn bản 19-11-2019
3 Bảo hiểm xã hội
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: che_do_bao_hiem_1911201915.pdf
File thứ 2: vanbangoc582014qh13_1911201915.pdf
58/2014QH13Văn bản 19-11-2019