Thứ năm, 9/9/2021, 15:21
Lượt đọc: 45

Công tác cung ứng SGK đến học sinh.

Thực hiện công văn số 2973/UBND-VX của UBND thành phố hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2021 về việc vận chuyển và giao sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2021-2022, trường tiểu học Đông Ba đã phối hợp với tình nguyện viên của UBND phường 7 và đơn vị Viettel Post , thực hiện điều phối giao sách đến tận nhà học sinh, đảm bảo học sinh có đầy đủ phương tiện học tập để bắt đầu năm học mới.