Thứ tư, 2/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 413

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 17/2018/TT-BGDĐT

Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

 

Tác giả: Trang Lã

Tin cùng chuyên mục

164