STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Hồ Văn Huêthhovanhuehttps://thhovanhue.hcm.edu.vn3312
2 Tiểu Học Cao Bá Quátthcaobaquathttps://thcaobaquat.hcm.edu.vn3106
3 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG BAthdongbahttps://thdongba.hcm.edu.vn1001
4 Tiểu Học Nguyễn Đình Chínhthnguyendinhchinhhttps://thnguyendinhchinh.hcm.edu.vn926
5 Tiểu Học Phạm Ngọc Thạchthphamngocthachhttps://thphamngocthach.hcm.edu.vn865
6 Tiểu Học Lê Đình Chinhthledinhchinhphunhuanhttps://thledinhchinhphunhuan.hcm.edu.vn807
7 Tiểu Học Trung Nhấtthtrungnhathttps://thtrungnhat.hcm.edu.vn508
8 Tiểu Học Chí Linhthchilinhhttps://thchilinh.hcm.edu.vn463
9 Trường Tiểu Học Đặng Văn Ngữ thdangvannguhttps://thdangvanngu.hcm.edu.vn306
10 Tiểu Học Vạn Tườngthvantuonghttps://thvantuong.hcm.edu.vn246
11 Tiểu Học Sông Lôthsonglohttps://thsonglo.hcm.edu.vn42
12 Tiểu Học Cổ Loathcoloahttps://thcoloa.hcm.edu.vn21

163