Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, hãy thực hiện các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV 2019) của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO.
Thứ năm, 4/6/2015, 0:0
Lượt đọc: 1001

CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ QUẢN LÝ QUA CÁC THỜI KỲ

CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ QUẢN LÝ QUA CÁC THỜI KỲ

1. HIỆU TRƯỞNG

Nhà giáo Ưu tú - NGUYỄN THỊ HỒI

Thời kì từ năm 1990 - 1992

 

Bà TRẦN KIM LẬP

Thời kì từ năm 1996 - 1998

 

Bà DƯƠNG THỊ CẦN

Thời kì từ năm .... - 2013

 

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Bà TRƯƠNG THỊ THANH MỸ

Thời kì từ năm 1999 - 2003

 

 

Ông NGÔ SĨ LƯƠNG

Thời kì từ năm 2004 - 2013

 

Bà KIÊN THỊ DIỄM THÚY

Thời kì từ năm 2013 - 2015

 

Nhà giáo Ưu tú - ĐINH THỊ XUÂN DUNG

Thời kì từ năm 2006 - 2016

 

 

Tác giả: Trang Lã

Tin cùng chuyên mục

164