Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, hãy thực hiện các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV 2019) của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới WHO.
Thứ sáu, 2/4/2021, 10:59
Lượt đọc: 110

Thực hiện triển khai chuyên đề “Nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì” Năm học 2020-2021

     Thực hiện theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông nhằm phát triển năng lực học sinh; Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT –BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học và thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT –BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học; Căn cứ công văn 645/GDĐT- TH ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn ra đề kiểm tra định kì cấp tiểu học.;Căn cứ công văn 364/GDĐT- TH ngày 8 tháng 2 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận về hướng dẫn ra đề kiểm tra định kì cấp tiểu học năm học 2017-2018; Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Trường Tiểu học Đông Ba đã triển khai chuyên đề “ Nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì” năm học 2020 – 2021.

     Buổi chuyên đề được thực hiện nhắm mục đích: Nâng cao năng lực cho giáo viên trong trường về việc thiết kế đề kiểm tra định kì các môn học : Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý theo 4 mức độ theo TT22/2016; và 3 mức độ của TT 27/2020; Từng bước đổi mới hình thức ra đề kiểm tra, rút kinh nghiệm trong việc đánh giá kết quả học tập của từng học sinh theo tiếp cận năng lực và đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường; Đẩy mạnh việc đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; tạo điều kiện cho giáo viên từng bước làm quen và vận dụng phương pháp dạy học tích cực để soan đề kiểm tra gắn với kinh nghiệm sống và thực tiễn của học sinh.

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88